Onjuiste niet transparante declaraties en aanschaf van een te dure bedrijfsauto komt directeur woningcorporatie duur te staan

Een ontslag op staande voet is een uiterste middel, zodat dit alleen mag worden ingezet als van een werkgever op grond van een dringende reden niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer nog langer te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten…