Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding opdrachtnemer

Bij een tijdelijke managementovereenkomst kan er vrijelijk een concurrentiebeding worden afgesproken (bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is dit in beginsel niet toegestaan). Toch is de vrijheid niet onbeperkt en kan de rechter ook dan het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen als het beding naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit was aan de orde in de…