Verkoper aansprakelijk tegenover koper omdat gebreken in woning in de weg staan aan “normaal gebruik” woning

In geval van koop moet het geleverde aan de overeenkomst beantwoorden (7:17 BW). Daarvan is geen sprake als de geleverde zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Wel kunnen partijen…