Een parkeergarage uit zonder te betalen: battle of forms

Een parkeerder besluit om nauw aan te sluiten bij een voorganger bij het uitrijden van de parkeergarage, om zo onder de slagboom door te glippen. Er blijken twee verschillende algemene voorwaarden te zijn, met verschillende rechtsgevolgen. Welke geldt?   Op 14 november 2017 deed de Rechtbank Noord-Nederland (ECLILNL:RBNNE:2017:4681) uitspraak over een zaak rond parkeergaragebedrijf Q-Park. Wat was…

Faillissement als incassomiddel

Het faillissement wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet als incassomiddel. Dit levert geen misbruik van recht. Het enkele feit dat een schuldeiser ook andere middelen heeft om zijn verhaalsrecht uit te oefenen, ontneemt hem niet de bevoegdheid het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen, aldus Rechtbank Den Haag in een recente uitspraak.   Voor faillietverklaring…

Doe tijdig melding van betalingsonmacht!

In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat bestuurders nalaten om tijdig betalingsonmacht van de vennootschap te melden bij het Bedrijfstakpensioenfonds, waardoor zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor niet betaalde pensioenpremies. Een bestuurder van een vennootschap is – onmiddellijk nadat het de bestuurder is gebleken dat de vennootschap niet tot betaling van pensioenpremies…