Franchise

Franchise is sterk in opkomst. Steeds meer ondernemers kiezen er voor om via een bekende en bewezen formule te ondernemen. Wat houdt franchise eigenlijk in? Volgens de Nederlandse Franchise Code is franchise een vorm van samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige (rechts)personen, waarbij de ene partij (de franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer) het recht verleent om zijn franchiseformule te exploiteren voor de afzet van goederen en/of diensten. Partijen beogen hierbij voor beiden een ondernemersinkomen te realiseren.

 

Zorgplicht bij afgifte prognoses 

De franchisegever heeft als formuleontwikkelaar vaak meer kennis, ervaring en professionaliteit dan de franchisenemer. Hierdoor is tussen partijen sprake van ongelijke situatie. De rechtspraak heeft daarom een bijzondere zorgplicht van de franchisegever aangenomen tegenover de franchisenemer. Op grond van deze zorgplicht is de franchisegever – als hij prognoses afgeeft  aan de toekomstige franchisenemer – gehouden om deugdelijke prognoses te verstrekken. Als de afgegeven prognoses niet worden gehaald, heeft de franchisegever verder de verplichting om de franchisenemer advies en bijstand te verlenen om te komen tot een succesvolle onderneming. Komt de franchisegever deze verplichting niet na, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de franchisenemer als gevolg hiervan lijdt.

 

Franchisegever of franchisenemer?

Wij kunnen zowel franchisegevers als franchisenemers adviseren over diverse juridische aangelegenheden. Ook als u een franchise-advocaat zoekt voor bijvoorbeeld het voeren van gerechtelijke procedures, bent u bij ons aan het juiste adres.

 

 Onderwerpen:

  • opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomst
  • zorgplicht franchisegever
  • onjuiste voorstelling van zaken, dwaling
  • schadevergoeding
  • concurrentiebeding
  • leverstop wegens onbetaald laten franchisefees
  • huurovereenkomst in relatie tot (onder)huurovereenkomst
  • overdracht franchise-winkel
  • opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomst

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.