Strafrecht

In het strafrecht geldt dat iedere verdachte voor onschuldig moet worden gehouden tot het tegendeel bewezen is (ook wel de onschuldpresumptie genoemd). Ook heeft iedere verdachte het recht om te zwijgen (het zwijgrecht). De politie is verplicht om dit aan de verdachte mede te delen (de cautie). Toch leggen veel verdachten een (belastende) verklaring af, waardoor zij onverplicht meewerken aan hun eigen veroordeling, met alle gevolgen van dien. In het strafrecht geldt dan ook het spreekwoordelijk gezegde ‘spreken is zilver zwijgen is goud’. Zeker als u niet weet over welk bewijsmateriaal de politie beschikt.

De meest voorkomende strafbare feiten zijn:

 • Diefstal
 • Mishandeling
 • Bedreiging
 • Openlijk geweld
 • Opiumwet
Dwangmiddelen

Als u wordt aangehouden door de politie wegens verdenking van het plegen van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, mag de politie u in beginsel gedurende maximaal 9 uur ophouden voor onderzoek en als het gaat om verdenking van een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten voor maximaal 6 uur. U bent niet verplicht om mee te werken aan de verhoren en kunt dus telkens een beroep doen op uw zwijgrecht. De tijd tussen middernacht 00:00 uur en s’ochtends 9:00 uur telt overigens niet mee, zodat u voor maximaal 18 uur mag worden opgehouden.

Hierna kunt u eventueel in verzekering worden gesteld door de Officier van Justitie (dit kan maximaal 3 + 3 dagen) en/of kan er voorlopige hechtenis worden bevolen door de Rechter-Commissaris en daarna de (raadkamer van de) Rechtbank (maximaal 14 dagen + 90 dagen).

Het is aan de Officier van Justitie om aan te tonen dat u het strafbare feit heeft gepleegd. De vraag of u wordt veroordeeld is dan ook afhankelijk van het bewijsmateriaal dat de Officier van Justitie heeft verzameld.

Schadevergoeding bij sepot of vrijspraak?

Als een strafzaak is geëindigd met een sepot of vrijspraak, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Het recht op schadevergoeding vervalt na drie maanden, zodat het zaak is dat u tijdig een vordering instelt.

Rechtsbijstand?

Wilt u advies over uw rechtspositie of  wenst u rechtsbijstand in uw strafzaak? Wij verlenen zowel rechtsbijstand aan verdachten van strafbare feiten als aan slachtoffers. Wij kunnen u ook op basis van pro deo bijstaan (zie www.rvr.org). Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u vinden op www.om.nl.

 Onderwerpen:
 • bijstaan van verdachten (inclusief strafpiket) en slachtoffers
 • indienen schadevergoedingsverzoeken
 • bezwaar DNA afname
 • beklag tegen inbeslagneming goederen
 • beklag tegen inname rijbewijs
 • beklag tegen niet verder vervolgen
 • verzoek verklaring beëindiging strafzaak

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning?

U bent van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor. Graag maken wij nader kennis met u.