Ontslag van een statutair bestuurder

Uit rechtspraak blijkt dat de positie van een bestuurder tweeledig is, er is namelijk sprake van een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking en een arbeidsrechtelijke rechtsbetrekking. Vaak is in de statuten opgenomen dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA) de bestuurder kunnen ontslaan. Uit vaste rechtspraak volgt dat een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit in beginsel ook de beëindiging van…