Recht op transitievergoeding bij een niet gelijkwaardig of lager aanbod tot het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst?

Op grond van de wet moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na einde van rechtswege niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. Hoe zit het als de werkgever wel een aanbod doet voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar dit aanbod niet gelijkwaardig is of lager…

Indexering van de huurprijs bedrijfsruimte met terugwerkende kracht

Uit de uitspraak van Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836, blijkt dat indexering van de huurprijs met terugwerkende kracht mogelijk is bij huur van een bedrijfsruimte waarbij gebruik gemaakt is van (de ROZ-model) huurovereenkomst, waarin is voorzien in automatische jaarlijkse indexering van de huurprijs. Volgens het Hof heeft de huurder – door deze bepaling te…

Algemene voorwaarden opstellen: nog meer tips

Eerder schreef Carolin Vethanayagam het artikel ‘7 tips voor betere algemene voorwaarden’ voor Accountant. Volg onderstaande aanvullende tips voor nog betere algemene voorwaarden op en voorkom ‘ongeldige’ algemene voorwaarden! 1. Laat je inspireren Als u algemene voorwaarden maakt, mag u uzelf best laten inspireren door de algemene voorwaarden van een ander, maar neem niet klakkeloos…