Recht op transitievergoeding bij een niet gelijkwaardig of lager aanbod tot het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst?

Op grond van de wet moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na einde van rechtswege niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. Hoe zit het als de werkgever wel een aanbod doet voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar dit aanbod niet gelijkwaardig is of lager…

Ontslag op staande voet Action-medewerker die personeelskorting toepast op boodschappen vader niet rechtsgeldig

In de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 6 juli 2020 past een medewerker van de Action in strijd met de voorgeschreven regels personeelskorting toe op de boodschappen van haar vader (de korting bedroeg € 1,69), waarop Action de medewerker op staande voet ontslaat (ECLI:NL:RBAMS:2020:3347). De Rechtbank buigt zich over de vraag of het ontslag…

Rechter matigt verbeurde boetes van € 729.000,– naar € 364.500,–

De rechter lijkt steeds vaker gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot matiging van contractueel verbeurde boetes. In de uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1604 matigt de Rechtbank Rotterdam meerdere contractueel verbeurde boetes wegens schending van het concurrentie-, geheimhoudings-  en relatiebeding tot de helft, te weten tot € 167.000, € 2.500,– respectievelijk tot € 195.000,–.…

Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding opdrachtnemer

Bij een tijdelijke managementovereenkomst kan er vrijelijk een concurrentiebeding worden afgesproken (bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is dit in beginsel niet toegestaan). Toch is de vrijheid niet onbeperkt en kan de rechter ook dan het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen als het beding naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit was aan de orde in de…

Is ROC aansprakelijk voor schade van docent door schaatsongeval?

De werkgeversaansprakelijkheid kan ver reiken voor schade als gevolg van een ongeval op het werk, toch is de werkgever niet onder alle omstandigheden aansprakelijk. Wanneer is de werkgever aansprakelijk? In deze bijdrage leggen wij dit haarfijn uit aan de hand van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5150. De hoofdregel voor werkgeversaansprakelijkheid…