Ontslag op staande voet Action-medewerker die personeelskorting toepast op boodschappen vader niet rechtsgeldig

In de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 6 juli 2020 past een medewerker van de Action in strijd met de voorgeschreven regels personeelskorting toe op de boodschappen van haar vader (de korting bedroeg € 1,69), waarop Action de medewerker op staande voet ontslaat (ECLI:NL:RBAMS:2020:3347). De Rechtbank buigt zich over de vraag of het ontslag…

Rechter matigt verbeurde boetes van € 729.000,– naar € 364.500,–

De rechter lijkt steeds vaker gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot matiging van contractueel verbeurde boetes. In de uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1604 matigt de Rechtbank Rotterdam meerdere contractueel verbeurde boetes wegens schending van het concurrentie-, geheimhoudings-  en relatiebeding tot de helft, te weten tot € 167.000, € 2.500,– respectievelijk tot € 195.000,–.…

Gedeeltelijke vernietiging concurrentiebeding opdrachtnemer

Bij een tijdelijke managementovereenkomst kan er vrijelijk een concurrentiebeding worden afgesproken (bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is dit in beginsel niet toegestaan). Toch is de vrijheid niet onbeperkt en kan de rechter ook dan het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen als het beding naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dit was aan de orde in de…

Is ROC aansprakelijk voor schade van docent door schaatsongeval?

De werkgeversaansprakelijkheid kan ver reiken voor schade als gevolg van een ongeval op het werk, toch is de werkgever niet onder alle omstandigheden aansprakelijk. Wanneer is de werkgever aansprakelijk? In deze bijdrage leggen wij dit haarfijn uit aan de hand van de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5150. De hoofdregel voor werkgeversaansprakelijkheid…

Zwangerschapsdiscriminatie komt werkgever duur te staan

Een potentiële werkgever (hierna: werkgever) die geen arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een sollicitante, nadat zij heeft medegedeeld dat zij zwanger was, maakt een verboden onderscheid naar geslacht en handelt daarmee onrechtmatig. Het gevolg: verplichting tot betaling van een schadevergoeding aan de sollicitante. Wat is dan de schade die de sollicitante heeft geleden. De Rechtbank Den Haag…

Statutair bestuurder weerloos bij vennootschapsrechtelijk ontslag? Nee!

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een rechtsgeldig ontslag van een statutair bestuurder van een vennootschap uit zijn vennootschapsrechtelijke positie vaak tevens opzegging van zijn arbeidsovereenkomst meebrengt. Hierdoor wordt de arbeidsovereenkomst in feite een ‘lege huls’. Het arbeidsrechtelijk ontslag kan als zodanig niet worden aangevochten en/of worden hersteld, omdat het bevoegde orgaan…