Nog meer tips voor betere algemene voorwaarden

Eerder schreef Carolin Vethanayagam het artikel ‘7 tips voor betere algemene voorwaarden’ voor Accountant. Volg onderstaande aanvullende tips voor nog betere algemene voorwaarden op en voorkom ‘ongeldige’ algemene voorwaarden! 1. Laat je inspireren Als u algemene voorwaarden maakt, mag u uzelf best laten inspireren door de algemene voorwaarden van een ander, maar neem niet klakkeloos…

BKR-registratie 65-jarige moet worden verwijderd zodat hij een woning kan kopen met zijn 58-jarige partner

Bij de beantwoording van de vraag of een BKR-registratie moet worden verwijderd vindt er een belangenafweging plaats. Hierbij wordt het belang bij de BKR-registratie van de desbetreffende kredietverstrekker en andere kredietverstrekkers (en daarmee de samenleving als geheel) om te worden gewaarschuwd tegen personen die een problematisch kredietverleden hebben, afgewogen tegen het belang van degene die…

Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor huurachterstand na uittreden

In de uitspraak van 14 augustus 2020 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een vennoot ook na zijn uittreden hoofdelijk aansprakelijk is voor de huurachterstand van de vennootschap (ECLI:NL:RBROT:2020:8067). Van belang achtte de rechter hierbij o.m. dat de huurovereenkomst was aangegaan op naam van de vennootschap onder firma en dat zowel de zittende als uitgetreden vennoot…

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid aangenomen ondanks onbevoegdheid medewerker

Bij een geslaagd beroep op het bestaan van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vertegenwoordigde gebonden aan de desbetreffende overeenkomst of rechtshandeling. Wanneer is hiervan sprake? Aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 4 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1885, zal dit worden verduidelijkt. Wat was de situatie? In deze zaak stelde een verzekeringstussenpersoon een…

Mag een opleidingsinstelling kosten in rekening brengen als je eerder stopt met de opleiding?

In algemene voorwaarden van opleidingsinstellingen (hierna: instellingen) komen regelmatig annulerings- en ontbindingsbedingen voor op basis waarvan studenten een (forse) schadevergoeding moeten betalen als zij eerder willen stoppen met de opleiding. Dat is niet zomaar toegestaan. Hoe zit dit precies? Wij zullen dit toelichten in deze bijdrage. Overeenkomst van opdracht Als een student lessen volgt bij…