De voordelen van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van vele ondernemers. Waarom zijn algemene voorwaarden eigenlijk zo belangrijk?   Door het hanteren van algemene voorwaarden bepaalt u de (algemene) spelregels van het contract. U bepaalt wat de betaaltermijn is, aan welke verplichtingen de wederpartij moet voldoen, hoe er geklaagd moet worden…

Werknemer of zzp’er: niet het etiket geeft de doorslag

Het wettelijk heldere onderscheid tussen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige zonder personeel’ levert in de praktijk toch nog onduidelijkheden op. Soms kwalificeert de rechter een opdrachtovereenkomst als arbeidsovereenkomst, met alle rechtsbescherming voor de zelfstandige die bij een arbeidsrelatie hoort.   De vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht kan alleen worden…

Misbruik van faillissement

Werknemers genieten bij een overname van de onderneming aanzienlijke wetsbescherming, maar deze regels gelden niet als het bedrijf na een faillissement door een derde wordt voortgezet. Misbruik ligt op de loer.   Bij overgang van onderneming gaan de rechten en plichten van werknemers die voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomst automatisch over op degene die de…

Geen garantie op uitsluiting aansprakelijkheid

De aandeelhouder of moedermaatschappij van een bv is niet altíjd uitgesloten van alle aansprakelijkheid, zo blijkt uit een praktijkvoorbeeld rond vakantiebijslagen.   In het vennootschapsrecht geldt het uitgangspunt dat (persoonlijke) aansprakelijkheid van de aandeelhouder/moedermaatschappij uitgesloten is. Voor veel ondernemers is dat reden handel te drijven door middel van een besloten vennootschap. Onder bijzondere omstandigheden wordt…

Non-concurrentiebeding onder vuur in WWZ

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn de regels voor het overeenkomen van non-concurrentiebedingen aangescherpt.   In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan sinds 1 juli 2015 in principe geen non-concurrentiebeding meer worden overeengekomen. Dit kan alleen nog als de werkgever schriftelijk in de arbeidsovereenkomst motiveert dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs-…

Top 5 ontslag op staande voet

Kun je voor het proppen van tientallen augurken op een broodje op staande voet ontslagen worden? Ja, dat kan. Net als voor een kopstoot aan een leidinggevende.   Een terecht gegeven ontslag op staande voet kan vergaande gevolgen hebben voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer heeft vaak geen recht op…