Faillissement als incassomiddel

Het faillissement wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet als incassomiddel. Dit levert geen misbruik van recht. Het enkele feit dat een schuldeiser ook andere middelen heeft om zijn verhaalsrecht uit te oefenen, ontneemt hem niet de bevoegdheid het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen, aldus Rechtbank Den Haag in een recente uitspraak.   Voor faillietverklaring…

Misbruik van faillissement

Werknemers genieten bij een overname van de onderneming aanzienlijke wetsbescherming, maar deze regels gelden niet als het bedrijf na een faillissement door een derde wordt voortgezet. Misbruik ligt op de loer.   Bij overgang van onderneming gaan de rechten en plichten van werknemers die voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomst automatisch over op degene die de…