Faillissement als incassomiddel

Het faillissement wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet als incassomiddel. Dit levert geen misbruik van recht. Het enkele feit dat een schuldeiser ook andere middelen heeft om zijn verhaalsrecht uit te oefenen, ontneemt hem niet de bevoegdheid het faillissement van zijn schuldenaar aan te vragen, aldus Rechtbank Den Haag in een recente uitspraak.   Voor faillietverklaring…