Werknemer of zzp’er: niet het etiket geeft de doorslag

Het wettelijk heldere onderscheid tussen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige zonder personeel’ levert in de praktijk toch nog onduidelijkheden op. Soms kwalificeert de rechter een opdrachtovereenkomst als arbeidsovereenkomst, met alle rechtsbescherming voor de zelfstandige die bij een arbeidsrelatie hoort.   De vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht kan alleen worden…

Misbruik van faillissement

Werknemers genieten bij een overname van de onderneming aanzienlijke wetsbescherming, maar deze regels gelden niet als het bedrijf na een faillissement door een derde wordt voortgezet. Misbruik ligt op de loer.   Bij overgang van onderneming gaan de rechten en plichten van werknemers die voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomst automatisch over op degene die de…