Mislukking payrollconstructie wegens afwezigheid ondubbelzinnige instemming werknemer

Payrolling moet zorgvuldig worden vormgegeven. Recent stelde de Rechtbank Gelderland bijvoorbeeld vast dat een payrollconstructie ongeldig was omdat de werknemer niet adequaat was voorzien van informatie over de gevolgen van payrolling.   Het overdragen van het personeelsbestand aan een payrollorganisatie biedt allerlei voordelen, met name op het administratieve vlak. Payrollconstructies bevatten echter ook de nodige…

Meer bescherming voor payrollwerknemers

Het was redelijk eenvoudig een arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer te beëindigen. Door de inwerkingtreding van de nieuwe Ontslagregeling per 1 juli is dat een stuk lastiger geworden.   In de nieuwe Ontslagregeling, die per 1 juli is ingegaan, wordt de payrollwerknemer omschreven als de werknemer die op basis van een overeenkomst tussen de payrollwerkgever en…

Rechter prikt door payroll- en uitzendconstructie heen

Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van zogenoemde payroll- en uitzendconstructies. De rechter kijkt daar echter steeds vaker doorheen, als afbreuk wordt gedaan aan werknemersbescherming.   Payrolling behelst een ‘driehoeksverhouding’ tussen inlener, werknemer en payrollbedrijf. De inlener werft en selecteert de werknemer. Die sluit (formeel) een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en wordt vervolgens exclusief ter…

Doorbraak van aansprakelijkheid in het arbeidsrecht: Wanneer is moedervennootschap aansprakelijk jegens werknemers dochtermaatschappij?

Of de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van een dochter, hangt voornamelijk af van de mate waarin de moeder beslist over de dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee.   Een rechtspersoon is in beginsel alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en niet ook voor de schulden van de…