Geen garantie op uitsluiting aansprakelijkheid

De aandeelhouder of moedermaatschappij van een bv is niet altíjd uitgesloten van alle aansprakelijkheid, zo blijkt uit een praktijkvoorbeeld rond vakantiebijslagen.   In het vennootschapsrecht geldt het uitgangspunt dat (persoonlijke) aansprakelijkheid van de aandeelhouder/moedermaatschappij uitgesloten is. Voor veel ondernemers is dat reden handel te drijven door middel van een besloten vennootschap. Onder bijzondere omstandigheden wordt…

Non-concurrentiebeding onder vuur in WWZ

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn de regels voor het overeenkomen van non-concurrentiebedingen aangescherpt.   In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan sinds 1 juli 2015 in principe geen non-concurrentiebeding meer worden overeengekomen. Dit kan alleen nog als de werkgever schriftelijk in de arbeidsovereenkomst motiveert dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs-…

Top 5 ontslag op staande voet

Kun je voor het proppen van tientallen augurken op een broodje op staande voet ontslagen worden? Ja, dat kan. Net als voor een kopstoot aan een leidinggevende.   Een terecht gegeven ontslag op staande voet kan vergaande gevolgen hebben voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer heeft vaak geen recht op…

Mislukking payrollconstructie wegens afwezigheid ondubbelzinnige instemming werknemer

Payrolling moet zorgvuldig worden vormgegeven. Recent stelde de Rechtbank Gelderland bijvoorbeeld vast dat een payrollconstructie ongeldig was omdat de werknemer niet adequaat was voorzien van informatie over de gevolgen van payrolling.   Het overdragen van het personeelsbestand aan een payrollorganisatie biedt allerlei voordelen, met name op het administratieve vlak. Payrollconstructies bevatten echter ook de nodige…

Meer bescherming voor payrollwerknemers

Het was redelijk eenvoudig een arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer te beëindigen. Door de inwerkingtreding van de nieuwe Ontslagregeling per 1 juli is dat een stuk lastiger geworden.   In de nieuwe Ontslagregeling, die per 1 juli is ingegaan, wordt de payrollwerknemer omschreven als de werknemer die op basis van een overeenkomst tussen de payrollwerkgever en…

Rechter prikt door payroll- en uitzendconstructie heen

Bedrijven maken in toenemende mate gebruik van zogenoemde payroll- en uitzendconstructies. De rechter kijkt daar echter steeds vaker doorheen, als afbreuk wordt gedaan aan werknemersbescherming.   Payrolling behelst een ‘driehoeksverhouding’ tussen inlener, werknemer en payrollbedrijf. De inlener werft en selecteert de werknemer. Die sluit (formeel) een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en wordt vervolgens exclusief ter…

Doorbraak van aansprakelijkheid in het arbeidsrecht: Wanneer is moedervennootschap aansprakelijk jegens werknemers dochtermaatschappij?

Of de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van een dochter, hangt voornamelijk af van de mate waarin de moeder beslist over de dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee.   Een rechtspersoon is in beginsel alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en niet ook voor de schulden van de…