Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor huurachterstand na uittreden

In de uitspraak van 14 augustus 2020 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een vennoot ook na zijn uittreden hoofdelijk aansprakelijk is voor de huurachterstand van de vennootschap (ECLI:NL:RBROT:2020:8067). Van belang achtte de rechter hierbij o.m. dat de huurovereenkomst was aangegaan op naam van de vennootschap onder firma en dat zowel de zittende als uitgetreden vennoot…

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid aangenomen ondanks onbevoegdheid medewerker

Bij een geslaagd beroep op het bestaan van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vertegenwoordigde gebonden aan de desbetreffende overeenkomst of rechtshandeling. Wanneer is hiervan sprake? Aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 4 mei 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1885, zal dit worden verduidelijkt. Wat was de situatie? In deze zaak stelde een verzekeringstussenpersoon een…

Reflexwerking consumentenrecht

Beroep ZZP’er op reflexwerking consumentenrecht slaagt. In de wet zijn twee lijsten opgenomen van bedingen in algemene voorwaarden die geacht worden onredelijk bezwarend te zijn danwel vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn (ook wel de zogenaamde “zwarte” en “grijze” lijsten). In beginsel zijn deze lijsten opgesteld voor consumenten die met een beroep op de lijsten…

Ontslag op staande voet Action-medewerker die personeelskorting toepast op boodschappen vader niet rechtsgeldig

In de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 6 juli 2020 past een medewerker van de Action in strijd met de voorgeschreven regels personeelskorting toe op de boodschappen van haar vader (de korting bedroeg € 1,69), waarop Action de medewerker op staande voet ontslaat (ECLI:NL:RBAMS:2020:3347). De Rechtbank buigt zich over de vraag of het ontslag…

Mag een opleidingsinstelling kosten in rekening brengen als je eerder stopt met de opleiding?

In algemene voorwaarden van opleidingsinstellingen (hierna: instellingen) komen regelmatig annulerings- en ontbindingsbedingen voor op basis waarvan studenten een (forse) schadevergoeding moeten betalen als zij eerder willen stoppen met de opleiding. Dat is niet zomaar toegestaan. Hoe zit dit precies? Wij zullen dit toelichten in deze bijdrage. Overeenkomst van opdracht Als een student lessen volgt bij…

Rechter matigt verbeurde boetes van € 729.000,– naar € 364.500,–

De rechter lijkt steeds vaker gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot matiging van contractueel verbeurde boetes. In de uitspraak van 26 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1604 matigt de Rechtbank Rotterdam meerdere contractueel verbeurde boetes wegens schending van het concurrentie-, geheimhoudings-  en relatiebeding tot de helft, te weten tot € 167.000, € 2.500,– respectievelijk tot € 195.000,–.…