Wie bepaalt, betaalt?

Of de moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van een dochter, hangt voornamelijk af van de mate waarin de moeder beslist over de dochter. Het recht om te bepalen, brengt ook plichten met zich mee.   Wanneer is moedervennootschap aansprakelijk jegens werknemers dochtermaatschappij? Een rechtspersoon is in beginsel alleen aansprakelijk voor zijn eigen schulden en…

Rechten en plichten bij ziekte

De hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ geldt niet bij ziekte. De rechtsbescherming van de werknemer is echter niet onbeperkt: de arbeidsovereenkomst is geen verzekeringspolis. Wat zijn precies de rechten en plichten van partijen in geval van ziekte?   Arbeidsovereenkomst Als de werknemer uitvalt wegens ziekte, is de werkgever in de regel verplicht om zeventig procent…

Toezichthoudende bestuurder sneller aansprakelijk

De nieuwe Wet bestuur en toezicht – die mogelijk per 1 januari 2012 in werking treedt – maakt het voor vennootschappen mogelijk om toezichthoudende en uitvoerende bestuurders in één bestuursorgaan op te nemen. Dat heeft gevolgen voor de aansprakelijkheden. Toezichthoudende bestuurders zullen sneller aansprakelijk zijn dan een commissaris in een raad van commissarissen.   Onder…

Voorkom discussies achteraf

Bij het sluiten van een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden vaak een kwestie van take it or leave it: de overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van die voorwaarden. De snelle toepasselijkheid heeft ook een keerzijde: onredelijk bezwarende bedingen kunnen worden vernietigd.   Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden (AV) komen tot stand door aanbod en…

Perikelen rondom concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt de vrijheid van de werknemer in zijn doen en laten na het einde van zijn dienstverband. Hiermee willen werkgevers voorkomen dat specialistische kennis en informatie wegvloeit naar concurrerende ondernemingen. Door nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen in de arbeidsverhouding kan het beding echter zijn rechtskracht verliezen. En ook verder is aandacht geboden.   Bij een…