Het rechtsvermoeden en het min/max-contract: hoe zat het ook alweer?

Met name bij 0-uren contracten doen werknemers regelmatig een beroep op het rechtsvermoeden in artikel 7:610b BW, zulks met het doel de gemiddelde omvang van de arbeid in de drie voorafgaande maanden mee te laten tellen bij het bepalen van de maandelijkse arbeidsduur voor bijvoorbeeld loonvorderingen.   Het rechtsvermoeden Volgens de Parlementaire Geschiedenis beoogt het rechtsvermoeden in…