Indexering van de huurprijs bedrijfsruimte met terugwerkende kracht

Uit de uitspraak van Hof Amsterdam 14 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:836, blijkt dat indexering van de huurprijs met terugwerkende kracht mogelijk is bij huur van een bedrijfsruimte waarbij gebruik gemaakt is van (de ROZ-model) huurovereenkomst, waarin is voorzien in automatische jaarlijkse indexering van de huurprijs. Volgens het Hof heeft de huurder – door deze bepaling te…